Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

Προβολή 24 36 48

Μπαταρία λουτρού MINIMAL RETRO

89,00 
μπαταρία λουτρού ιταλική,με μηχανισμό κεραμικό μισόστροφο,χρωμέ

Μπαταρία λουτρού CORONA MODEA

75,00 
μπαταρία λουτρού ιταλική,με μηχανισμό κεραμικό μισόστροφο,χρωμέ

Μπαταρία νιπτήρος CORONA MODEA

70,00 
μπαταρία νιπτήρος γέφυρα ιταλική,με μηχανισμό κεραμικό μισόστροφο,χρωμέ

Μπαταρία νιπτήρος CORONA MODEA

54,00 
μπαταρία νιπτήρος μίας οπής ιταλική,με μηχανισμό κεραμικό μισόστροφο,χρωμέ

Μπαταρία νιπτήρος MINIMAL RETRO

95,00 
μπαταρία νιπτήρος ιταλική,γέφυρα,με μηχανισμό κεραμικό μισόστροφο,χρωμέ

Μπαταρία νιπτήρος MINIMAL RETRO

76,00 
μπαταρία νιπτήρος ιταλική,μίας οπής,με μηχανισμό κεραμικό μισόστροφο,χρωμέ

Μπαταρία νιπτήρος|κάνουλα CORONA MODEA

36,00 
μπαταρία νιπτήρος,κάνουλα ιταλική,με μηχανισμό κεραμικό μισόστροφο,χρωμέ